Skip to content

Orlen bierze PGNiG Jest parytet wymiany i harmonogram fuzji

  • by

Fundusz ujawnił inwestycję w raporcie dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd dotyczącym inwestycji spółki w pierwszym kwartale. Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o. Nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane na Forum, szczególnie fałszywe lub nierzetelne, które mogą wprowadzać w błąd w zakresie decyzji inwestycyjnych w myśl artykułów To nie jest skalowalne nie jest bezpieczne nie jest zdecentralizowane to nie jest waluta 12 i 15 Rozporządzenia MAR (market abuse regulation). Złamanie zakazu manipulacji jest zagrożone odpowiedzialnością karną.Zamieszczanie na Forum propozycji konkretnych decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego może stanowić rekomendację w rozumieniu przepisów Rozporządzenia MAR. Sporządzanie i rozpowszechnianie rekomendacji bez zachowania wymogów prawnych podlega odpowiedzialności administracyjnej.Przypominamy, że Forum stanowi platformę wymiany opinii.

PGNiG podpisało aneksy na łącznie 13,4 mld zł na gaz dla pięciu spółek Grupy Azoty

Od 1 lipca zapłacimy więcej za prąd, gaz i ciepło. W ocenie resortu klimatu podwyżki wyniosą 29 proc. Najwięcej pytań dotyczy wciąż sposobu wypłat bonu energetycznego. Przypomnijmy, że KE dała naftowej spółce pół roku na wprowadzenie w życie środków zaradczych czyli m.in. Udziałów w rafinerii Lotos oraz sprzedaży 80 proc.

Majątek za akcje. Znamy szczegóły połączenia Orlenu i PGNiG

Z kolei w Orlenie nie widzi większego oderwania wyceny od wartości fundamentalnej. – Wprawdzie płocki koncern osiąga w tym roku dość dobre wyniki, ale w jego przypadku istnieje ryzyko natury inwestycyjnej mogące mieć negatywny wpływ na kondycję spółki. O sztandarową inwestycję petrochemiczną, której koszt wzrósł o kilka miliardów złotych, bez rewizji in plus wyniku EBITDA z instalacji – zauważa Kozak. Do tego dochodzą spekulacje medialne o zainteresowaniu zakupem litewskiego koncernu nawozowego Achema, co oznaczałoby konieczność poniesienia kolejnych miliardowych wydatków przy ryzykownym otoczeniu dla sektora nawozowego w kolejnych latach. – Dziś rynek lepiej wycenia Orlen niż PGNiG, gdyż informację o tym, że Skarb Państwa nie chce przekroczyć 50 proc. Udziałów w przyszłym koncernie multienergetycznym, zinterpretowano jako podstawę do określenia parytetu wymiany akcji obu firm.

Zdecyduje Skarb Państwa

Tym samym uznano, że gazownicza grupa zostanie kupiona tanio – twierdzi Kliszcz. Po drugie, trudno sobie wyobrazić, aby Skarb Państwa zgodził się na niedoszacowanie wartości PGNiG i wymianę swojego pakietu poniżej jego wartości m.in. Tym samym uznano, że gazownicza grupa zostanie kupiona tanio – twierdzi Kamil Kliszcz, analityk BM mBanku. 29 lipca 2022 roku PGNiG oraz PKN Orlen uzgodniły plan połączenia obu spółek oraz parytet wymiany akcji.

PGNiG: Gazociągiem Baltic Pipe będziemy sprowadzać ok. 4,5 mld m3 rocznie od 2023 r.

Znana prawda doświadczonych graczy z rynków finansowych mówi, że w czasach kryzysów czy turbulencji geopolitycznych warto spoglądać w stronę „bezpiecznych przystani”. Orlen chce docelowo stworzyć liczący się w Europie Za pomocą zakładki aby zorganizować swoje dokum koncern multienergetyczny z przychodami powyżej 200 mld zł rocznie oparty na ropie, gazie, petrochemii i energetyce. Prezes Daniel Obajtek liczy na znaczące efekty synergii po przejęciach Energi, Lotosu i PGNiG.

PGNiG OD otrzymało kolejne 2,5 mld zł z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny

  1. Kozak, bazując na wcześniejszych wycenach, widziałby docelowy parytet wymiany jako 1 do 0,1085.
  2. Parytet wymiany został ustalony w ten sposób, że akcjonariusze PGNiG za każdą posiadaną akcję gazowniczej firmy otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu.
  3. Akcje PGNiG zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2005 roku.
  4. Firma liczy w tym roku na wzrost sprzedaży mieszkań i zapowiada nowy rekord przekazań i wyników.

Za jedną posiadaną akcję dostaną oni niespełna jedną dziesiątą akcji Orlenu. Grupa zajmujmowała się poszukiwaniami i eksploatacją złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz importem, magazynowaniem, obrotem i dystrybucją paliw gazowych i płynnych. 02 listopada 2022 roku nastąpiła rejestracja połączenia poprzez przejęcie Grupy przez PKN Orlen SA. W ostatnich tygodniach akcje Orlenu traciły na wartości ze względu na rosnący kurs ropy i gazu oraz dość niskie marże rafineryjne.

Każda informacja wpływająca na decyzje inwestycyjne pozyskana przez Forum, powinna być w interesie inwestora, zweryfikowana w innym źródle. Gazociąg Baltic Pipe łączący Polskę poprzez Danię z norweskimi złożami gazu z początkiem listopada rozpoczął przesył gazu Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Opóźnienie wynikało z przedłużających się prac w duńskim terminalu odbiorczym Nybro.

Grupa zamierza rosnąć głównie dzięki nowym odbiorcom nieobjętych taryfami. W ciągu pięciu lat planuje około siedmiokrotnie zwiększyć sprzedaż gazu. Ceny srebra osiągają obecnie najwyższy poziom od trzech lat. W ostatnich Dow Jones Industrial Average mired w płytkiej korekcji dniach oscylują wokół 28 dolarów za uncję. A kurs złota powędrował w miniony piątek w górę o prawie 70 dolarów, przekraczając pułap 2370 dolarów za uncję, zaś w tym tygodniu zbliża się do 2400 dolarów.

Aby to zrobić, należy pomnożyć cenę za akcję Orlenu przez parytet wymiany, czyli 0,0925. Przy cenie 75 zł za akcję Koncernu Naftowego, wartość akcji PGNiG powinna wynosić ok. 6,94 zł – przy założeniu, że żadne warunki przed końcem fuzji nie zostaną zmienione (stanowi to ryzyko i powód do ew. obniżenia ceny akcji PGNiG). Podanie do publicznej wiadomości planu połączenia wpłynęło na notowania lidera polskiego rynku gazu. Od rana, w dniu 29 listopada, kurs akcji PGNiG wzrósł o 14%.

– W mojej ocenie z ekonomicznego punktu widzenia przejecie Lotosu przez Orlen w obecnych uwarunkowaniach związanych z realizacją warunków zaradczych wskazanych przez Komisję Europejską nie jest opłacalne dla żadnej ze spółek – twierdzi Kozak. Uważa, że kontynuowanie samodzielnej działalności – bez otwierania się na konkurencję – będzie bardziej korzystne dla Lotosu. Przede wszystkim podmiot ten dzięki projektowi EFRA już uzyskuje lepsze marże rafineryjne niż jego konkurenci i nadal może je poprawiać. Ponadto stosunkowo dużo zarabia w ostatnich kwartałach na sprzedaży olejów bazowych i nafty, co przełożyło się na przebicie konsensusu rynkowego m.in. Dzięki prowadzonemu wydobyciu ma też zrównoważone koszty związane z własnym zużyciem gazu.

Dzięki temu chce zwiększyć swoje kompetencje na rynku błękitnego paliwa. Początek rok przyniósł koncernowi spadek przychodów i zysku EBITDA, głównie z powodu zniżki kursu dolara do złotówki. Połączenie z PGNiG jest kolejnym, istotnym krokiem do zbudowania zintegrowanego koncernu multienergetycznego. Prospekt emisyjny czeka na zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zakończenie procesu fuzji przewiduje się na przełom października i listopada. Wzrosty są oczywiście spowodowane dostosowaniem się wyceny PGNiG do parytetu wymiany.

Wreszcie Lotos jest w stanie realizować kolejne inwestycje rozwojowe i definiować nowe kierunki strategiczne, które mogłyby mu zapewnić dalszą poprawę wyników. Do finalizacji fuzji dojdzie po jej zatwierdzeniu przez walne zgromadzenia obu spółek. Z przedstawionego harmonogramu wynika, że we wrześniu obrady odbędą się w Orlenie, a w październiku – w PGNiG. Pomiędzy tymi wydarzeniami ma być opublikowany prospekt emisyjny. Z kolei na przełom października i listopada spodziewana jest rejestracja fuzji w KRS.

Orlen i PGNiG podpisały plan połączenia, który zakłada przeprowadzenie fuzji poprzez przejęcie gazowniczego koncernu przez rafineryjno-petrochemiczny. Połączenie będzie polegać na przeniesieniu całego majątku PGNiG na Orlen w zamian za akcje nowej emisji płockiej spółki. W związku z tym zostanie przeprowadzona publiczna oferta akcji na podstawie prospektu zatwierdzonego przez KNF. Akcjonariusze PGNiG za każdą posiadaną akcję otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu.

Zakłada przeprowadzenie emisji akcji pierwszej z tych spółek dla udziałowców drugiej. Parytet wymiany został ustalony w ten sposób, że akcjonariusze PGNiG za każdą posiadaną akcję gazowniczej firmy otrzymają 0,0925 nowych walorów Orlenu. W ocenie analityków ten parytet jest niekorzystny dla udziałowców PGNiG. Koniecznym warunkiem do finalizacji transakcji była zgoda akcjonariuszy obu spółek. 10 października akcjonariusze PGNiG zagłosowali za połączeniem spółki z Orlenem.

W zamian za jedną akcję PGNIG jego akcjonariusze otrzymają 0,0925 akcji Orlenu. Orlen poinformował, że spółka przeprowadzi ofertę publiczną, na podstawie prospektu, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE). – Budowa dużego silnego koncernu multienergetycznego to jeden z najważniejszych projektów biznesowych, który da impuls do dalszego rozwoju naszej gospodarki i przełoży się na wzrost bezpieczeństwa energetycznego Polski. Działalność PKN ORLEN, Grupy LOTOS i PGNiG dopełnia się w wielu obszarach. Mamy szeroki portfel koncesji poszukiwawczych i wydobywczych, inwestujemy w alternatywne źródła energii, rozwijamy sektor ciepłowniczy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *